Kobiety w polityce jako przedmiot zainteresowania (polskiej) politologii [chapter]

Łukasz Wawrowski
2014 Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze  
doi:10.18778/7969-034-3.11 fatcat:7hmtxqitq5cqfchasxuawk6jza