MODERN UKRAINIAN PROFESSIONAL TEXTILES: NEW MEANS OF ARTISTIC IMAGERY

K. Tsurkan
2021 Zaporizhzhia Historical Review  
Дослідження українського професійного текстилю у контексті мистецької освіти є актуальним, оскільки має динамічну природу відповідно до запитів часу. Одним із завдань сучасного художнього текстилю є підняття актуальних для суспільства питань. З огляду на це відбувається постійний пошук нових засобів образотворення. Метою статті є з'ясування нових нетрадиційних форм образотворення протягом історії кафедри художнього текстилю ЛНАМ. Об'єктом дослідження є український професійний текстиль, а
more » ... ом -нетрадиційні форми художнього текстилю та нові засоби пошуку художньої образності. Джерельною базою послужили матеріали курсового та дипломного проектування кафедри художнього текстилю ЛНАМ. Для висвітлення зазначеної проблематики використані першоджерела (опубліковані матеріали організаторів бієнале, трієнале, керівників дипломних робіт та ін.), опрацьованих із застосуванням таких методів, як порівняльно-історичний, аналітичний. З емпіричних методів використовувалося спостереження, експерименту та ін.
doi:10.26661/zhv-2021-4-56-22 fatcat:ezhy63hmzzanjfwupci474ugse