Från kvinnolitteraturforskning till feministisk litteraturforskning

Gunilla Domellöf, Margaretha Fahlgren, Eva Haettner Aurelius, Birgitta Holm, Ingrid Holmquist, Lisbeth Larsson, Eva Lilja, Ingeborg Nordin Hennel, Birgitta Svanberg, Ebba Witt-Brattström
1994 Tidskrift för Genusvetenskap  
Under de senaste åren har intresset förskjutits från kvinnolitteraturforskning till feministisk litteraturforskning, d v s från ett kvinnoperspektiv till ett könsperspektiv. Men mångfalden av perspektiv, teorier och visioner är fortfarande stor. Det kan vi utläsa av svaren i en stor enkät där tio av landets litterat urforskare ger sina personliga svar på våra frågor. Vad är det viktigaste som har hänt inom kvinnolitteraturforskningen det senaste decenniet'? Vad har betytt mest för dig själv som
more » ... forskare? Och hur tror du att den feministiska litteraturforskningen kommer att se ut om ytterligare tio år? Vilka är dina önskningar, visioner, farhågor?
doi:10.55870/tgv.v15i1.4939 fatcat:vz7cdxz335g6lodktxpsbtbdfq