Luigi Russolo Fütürizmi"nin İdeolojik ve Üslupsal Temelleri

Banu Mustan, Dönmez Doç, İnönü Üniversitesi
2017 International Journal of Eurasia Social Sciences   unpublished
ÖZ Bu çalışma, sanatsal anlamdaki düşünsel temeli 20. yüzyıl başında Fütürizm adıyla İtalyan şair Filippo Tomasso Marinetti, müziksel anlamdaki teorik ve edimsel yönü ise yine aynı dönemde İtalyan ressam ve besteci Luigi Russolo tarafından ortaya atılan, avangart bir akım olan 'Gürültücülük Akımı'nı, ideolojik ve üslupsal boyutuyla ele almak amacıyla oluşturulmuştur. Fütürizm, iyinin, güzelin ve doğrunun gelenekten koparak gelecekte aranması gerektiği düşüncesiyle İtalyan şair Filippo Tomasso
more » ... r Filippo Tomasso Marinetti'nin ortaya attığı bir düşünce ve sanat akımıdır. Marinetti'nin ortaya attığı bu düşünce, müzikte Russolo'nun geleneksel ses kaynaklarını öteleyerek, gürültüyü elde edebilmek adına bir gürültü makinesi oluşturmasıyla başlamış, ilerleyen aşamalarda Russolo'nun ardından Uluslararası Sanat Müziği büyük geleneğinin dışına çıkarak tüm avangart akımların önünü açan John Cage, sessizliği ile bütün ses özdeklerini kompozisyonun bir öğesi haline getirmiş, Fransa'da ise Pierre Schaeffer, bu mirasın daha teknolojik bir yönü olan Musica Concréte (Somut Müzik) akımını ortaya atmıştır. Russolo'nun müzikte önünü açtığı Fütürizm Akımı, yalnızca Uluslararası Sanat Müziğinde değil aynı zamanda Popüler Müzikte de ufuk açıcı olmuş, Noise Rock ve Endüstriyel Rock üreticileri de gelenekçi değil gelecekçi ve protest olmaları yönüyle, akustik müzik geleneğinden ayrılarak, gürültüyü müziksel/estetik sistemlerinin içerisine almışlardır. Russolo'nun Fütürizm düşüncesini inşa etmesini sağlayan, çağ ruhunun getirdiği paradigmadır. Bestecinin dönemini belirleyen iki temel düşünceden biri Endüstri devrimi, diğeri ise faşizmdir. Endüstri Devrimi hızlı üretim ve kalkınma düşüncesinin temelini oluştururken faşizm ise savaşı doğal görmek ve sınıflar arası savaşı güçlünün zayıf üzerinde kurduğu bir egemenlik ve kalkınmanın ön koşulu olarak algılamak yönündeki erkek merkezli bir harekettir. Anahtar Kelimeler: İtalya, fütürizm, faşizm, Luigi Russolo, gürültü müziği. ABSTRACT This study was designed to address the concept of "The Art of Noises" both ideologically and stylistically. The intellectual foundations of this avant-garde movement were laid in all arts with the concept of "Futurism" developed by, the Italian poet, Filippo Tomasso Marinetti, at the beginning of the 20th century. In The same period, the theoretical and performative aspects of Futurism were developed and applied to music with the concept of "the Art of Noises" by the Italian painter and composer, Luigi Russolo. Futurism is a movement of thought and art which was developed by, the Italian poet, Filippo Tomasso Marinetti, who believed that there must be a break with tradition, and the great, the beauty and the truth must be sought in the future. The repercussions of this idea put forward by Marinetti were evident in Russolo's secession from traditional sources of sound and construction of a noise machine in order to obtain noises.
fatcat:tdth3x542badbmtfoxuxvz4jqm