U Şekilli Betonarme Perdelerin Farklı Yatay Yük Etkileri Altında Doğrusal Olmayan Davranışı

Halit Erdem Çolakoğlu
2019 Teknik Dergi  
ÖZ Betonarme perde elemanları yatay yük etkisi altında kat yer değiştirmelerini sınırlandırması bakımından oldukça büyük öneme sahiptir. Deprem bölgelerinde hem yapının güvenliğini sağlamak hem de yer değiştirmeleri sınırlandırarak yapısal olmayan elemanlarda meydana gelecek hasarları azaltması bakımından etkili davrandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada sonlu eleman modeli yapılan U şekilli betonarme perdenin, on adet değişik yön ve değerdeki yatay yük etkileri altında doğrusal olmayan
more » ... ri yapılmış, perdeye ait deformasyon şekilleri, yük-ötelenme eğrileri ve moment-eğrilik ilişkileri verilerek doğrusal olmayan davranışı araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: U şekilli perde, eğilme, burulma, sonlu eleman analizi, modelleme, doğrusal olmayan davranış. ABSTRACT Nonlinear Behavior of U Shaped Reinforced-Concrete Shear Walls Under Different Horizontal Loads Reinforced-concrete shear walls have significant importance in terms of limiting floor displacements under the effects of horizontal loads. It has been determined that in earthquake zones reinforced-concrete shear walls are effective in increasing safety of a construction and decreasing the damage of non-structural elements by restraining displacements. In the current study, nonlinear behavior of U shaped reinforced-concrete shear walls are investigated by performing nonlinear analysis under the effect of ten different types of horizontal loads. Deformation behaviors, load-displacement curves and moment-curvature relations of reinforced-concrete shear walls are also shown in the study.
doi:10.18400/tekderg.344813 fatcat:e3z4f3jfe5ayrcnkmgi7j77i7e