YANGI О'ZBEKISTON YOSHLARI QADRIYATLARINI MUSTAHKAMLASHDA MADANIYAT VA SAN'ATNING О'RNI

Sharipova Nodira Shavkat Qizi
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi О'zbekiston yoshlarining qadriyatlarini mustahkamlash unda madaniyat va san'at sohasining qay darajada о'rni bor ekanligi yoritilgan. Undan tashqari Madaniyat vazirligi tomonidan yoshlarning milliy va umuminsoniy qadriyatlarini о'stirishga doir amalga oshirilgan ishlar tahlili bayon etilgan.
doi:10.5281/zenodo.6908504 fatcat:zczgqjcppfa5zapt77e5d5s3hy