WAYS OF PREVENTION AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION (CLINICAL EXPERIMENTAL STUDY)

I A Dvornik, V V Nepomniashchui
2017 Clinical anatomy and operative surgery  
Кафедра хирургии и проктологии (зав. -проф. Т.И. Тамм) Харьковской медицинской академии последипломного образования ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ (КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЗІ СПАЙКОВОЮ КИШКОВОЮ НЕ-ПРОХІДНІСТЮ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Резюме. У роботі представлені результати експериментального дослідження про можливості використання аутотрансплантанта парієтальної очеревини для пластики
more » ... ревини для пластики множинних або одиничних великих десерозацій кишки в умовах ГНК. В експерименті встановлено здатність очеревини швидко відновлювати пошкоджений мезотеліальний шар, який запобігає розвитку спайкового процесу. Результати експерименту підтверджені в клініці -21 пацієнт з ГСКН, у яких десерозировані ділянки стінки кишки укривали аутотрансплантантом. Про ефективність використання цього засобу свідчить відсутність релапаротомій в ранньому післяопераційному періоді і зниження частоти ускладнень з 15,4 до 3,8%, і післяопераційної летальності до 8,5%. Ключові слова: гостра спайкова кишкова непрохідність, десерозація, аутотрансплантант, УЗД.
doi:10.24061/1727-0847.16.1.2017.59 fatcat:nwfdxqtmmzemtaaotkbshgrq2a