INTEGRATED ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

S. Koliadenko, I. Chikov
2021 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
Інвестиції: практика та досвід № 10/2021 34 ЕКОНОМІЧНА НАУКА УДК 338.431.6 С. В. Коляденко, д. е. н., професор кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет ORCID ID: 0000 0001 7670 6905 І. А. Чіков, аспірант, асистент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет ORCID ID: 0000 0002 2128 5506 ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті розглядаються сучасні
more » ... аються сучасні підходи щодо інтегральної оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємства. Авторами представлено класифікацію методів розрахунку інтеграль ного показника конкурентоспроможності аграрних підприємств за групами їх застосування. Виділено три групи методів оцінки конкурентоспроможності підприємств: індексні, матричні та графічні. Наведено переваги та недоліки кожної групи методів. Для визначення інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств авторами пропонується використовувати методи індексної групи, а саме: методи інтегральної оцінки -метод середньогеометричного значення (модифікованого) для розрахунку групових (локальних) інтегральних показників; метод середньозваженого значення для визначення зве деного інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств. Зазначено, що для інтерпретації інтегральних показників доцільно використовувати психофізичну шкалу бажаності Харрінгтона. Обгрунтовано необхідність визначення коефіцієнтів вагомості при оцінці інтегрального по казника конкурентоспроможності аграрних підприємств. Розглянуто способи стандартизації показників, які за формою впливу на інтегральний по казник конкурентоспроможності поділяються на стимулятори та дестимулятори. Наведено авторський алгоритм розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств. The article considers modern approaches to the integrated assessment of the competitiveness of agricultural enterprises. The authors present a classification of methods for calculating the integrated indicator of competitiveness of agricultural enterprises by groups of their application. In the scientific work, three groups of methods for integrated assessment of enterprise competitiveness were identified: index, matrix and graphical. The advantages and disadvantages of each group of methods for integrated assessment of the competitiveness of enterprises are presented.
doi:10.32702/2306-6814.2021.10.34 fatcat:b7vqfyazxfab7aq4d7l22mpuc4