FASYA FONKSİYONLARI, İŞLEVSEL GÖREVLERİ VE NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI FASCIA FUNCTIONS, FUNCTIONAL TASKS AND NEURALTHERAPY APPROACH DERLEME / REVIEW

Tijen Acarkan, Hüseyin Nazlikul
unpublished
Cilt 11, Sayı 3 : 2017 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi | 9 bütün vücuttaki sistemlerle bağlantılı kan kadar hayati, en az sinirler ve damarlar kadar önemli bir yapıdır. (1, 2, 3) Bağ Dokusu Doku ve organları oluşturan ve destekleyen bir yapı ol-ması sebebi ile bedenin temel mimarisini, toplam vücut ağır-lığının %16'sını, suyun %23'nü oluşturur. Kıkırdak, tendon, ligaman, disk ve fasya yoğun bağ dokusundan oluşur. Bağ do-kusu, nöronal yapısıyla, dinamik, yarı geçirgen
more » ... amik, yarı geçirgen kristal bir ka-festir. İntersellüler aralığa çok sayıda sekresyonunun olması, fibröz ve interfibriler elemanları üretmesi en önemli özellik-lerindendir. Bilgi aktarımı, savunma, destek, yenilenme, ba-riyer oluşturma ve depolama diğer önemli görevlerindendir. (3, 4) Bağ Dokusu Lifleri: Fibroblastlar tarafından meydana getirilen üç tip lif vardır: 1. Kollajen Lifler: Uzun, düz ve beyaz renkli liflerdir. Ol-dukça dayanıklı ve sağlam olan kollajen lifler, aynı adlı proteinlerden meydana gelir. Kollajen insan vücudunda en bol bulunan proteindir. Belirli bir fonksiyonu yapmak için özelleşmiş hücre top-luluğu olan dokular yapı ve fonksiyonlarına göre, epitel do-kusu, kas dokusu, sinir dokusu, bağ ve destek dokuları olarak adlandırılır. Vücudumuzun bütün yapıları, doku ve organlara biçim verip, fonksiyonlarını sağlayan bağ dokusu ve fasyay-la çevrilidir. Bağ dokusu ve fasya, hücreler ile ekstraselüler matriksten oluşur. Ekstrasellüler matriks aktif ve kendi başı-na çalışan bir ortamdır ve regülasyon tamamen ekstrasellüler alanda gerçekleşir. Beden fasyaların sürekliliğini oluşturan zincirler üzerinden kurulan iletişim sayesinde fonksiyonel bir bütünlük içindedir. 1956 yılında George Snyder şöyle söyle-miş: "Bağ dokusu sadece vücudun çeşitli yerlerin bağlamakla kalmaz aslında tıbbın her bölümünü biri birine bağlar." Bu bağlamda bağ dokusu bedenimizin önemli bir networküdür ve bağ doku yapısı olan fasya, vücudumuzdaki en hassas ve Özet Lokomotor sistem başta olmak üzere tüm organsal disfonksiyonların özellikle kronik hastalıkların çoğu fonksiyonel kökenlidir. Fasya zengin sempatik inervasyonu ile postür ve hareket kabiliyetinin yapısal bileşeni, destek birimi ve çerçeve çatı sistemidir. Fasya sistemi fonksiyonel kökenin anlaşılması ve bağlantıları ile bedenin bütünlüğünün değerlendirilebilmesi için önemlidir. Nöralterapi fasyal disfon-siyonlarda perfüzyon artışı, innervasyon regülasyonu, lenfatik drenaj etkisi ile hızlı, etkin ve kalıcı tedavi imkanı sağlar. Anahtar Kelimeler: Fasya, bağ dokusu, locomotor system, nöralterapi, fasya zinciri. Summary Most of the functional dysfunctions, the locomotor system, especially the chronic diseases have functional origins. Fasia is a structural component, support unit and frame roof system of postural and mobility with rich sympathetic innervation. The fascial system is important for understanding functional origins and for linking and evaluating the integrity of the body. Neural therapies provide a faster, effective and permanent treatment with enhanced perfusion, innervation regulation and lymphatic drainage effect in fascial dysfunctions.
fatcat:vne3tqugnbfmdldgkjrsvioora