TURKİSTON JADİDCHİLİK HARAKATİNİNG BONİYSİ MAHMUDXO'JA BEHBUDİY

Aliyeva Nilufar Qo'chqar Qizi
2022 Zenodo  
Ushbu maqolada Turkiston jadidchilik harakatining yorqin namoyondasi bo'lgan Mahmudoxo'ja Behbudiy haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.
doi:10.5281/zenodo.6054641 fatcat:ykp572vorrhmncevomociqexiy