Teröristlerin İadesi Davalarında Politik Suç İstisnası Sorunsalı ve Türkiye'nin Durumu

Zeynep ERHAN
2021 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
The current situation in Turkey shows that like many other countries, Turkey suffers from a lack of support and sensitivity in the extradition of terrorist suspects. To explain that, in practice, treaties which include a political offence exception protect against the extradition of suspected political criminals of all types, including terrorists; and that restricts the effectiveness of the law in fighting terrorism. Extradition of terrorist suspects also suffers from some serious weaknesses in
more » ... the form of international arguments. As a result of the lack of agreement and the absence of consistent rules to manage the extradition procedure, this results in intricate negotiations between states. On this foundation, this study examines the extradition process operating through resolutions, cases, and multilateral counter-terrorism. This paper will commence with an introduction containing its main argument and will then proceed to set this within the appropriate legal context. /0000-0002-5766-126X). I hereby declare that this study (by papers) submitted for a master degree at University of Sussex in 2012. This paper has been recently revised by the author considering the recent development of the political offence exception to extradition of terrorists. Zeynep ERHAN Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 70 (1) 2021: 75-105 76 ÖZ Türkiye'deki son durum, birçok devlet gibi Türkiye'nin de teröristlerin iadesi konusunda sorun yaşadığını ve diğer devletler tarafından yeterince desteklenmediğini göstermektedir. Teröristlerin iadesine ilişkin sözleşmelerin birçoğu, terör suçlularının iadesine yönelik politik suç istinası getirmektedir. Bu yöndeki düzenlemeler terörle mücadeleye birçok açıdan engel teşkil etmektedir. Teröristlerin iadesi davaları, bu alanda düzenlenen uluslararası sözleşmelerin zayıflığından dolayı da çıkmaza girmektedir ve uzamaktadır. Başka bir deyişle, uluslararası düzenlemelerin eksikliği ve tutarsızlığı, iade talep eden ve talep edilen devlet arasındaki iade sürecini karmaşıklaştırmaktadır. Bu çalışma, teröristlerin iadesi konusunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, Türkiye'nin iç hukuku ve uluslararası sözleşmeler ışığında inceleyecektir. Giriş bölümünde teröristlerin iadesi davaları ile ilgili ana sorunlar sunulduktan sonra, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler altında ayrıntılı bir analiz yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Terör, teröristlerin iadesi, politik suç istisnası, devlet egemenliği, iade davaları.
doi:10.33629/auhfd.860802 fatcat:xdx3aucsujfgneicmqebvyp3f4