Problematyka rozumienia porządku moralnego w perspektywie miłosierdzia rozpoznawana przez dobrze ukształtowane sumienie w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

Piotr Olszanowski
2018 Teologia i Moralność  
W swoim nauczaniu Kościół nigdy nie tracił z pola swojego zainteresowania troski o dobro małżeństwa i rodziny. To temat, który zawsze zajmował ważne miejsce w kościelnych dokumentach oraz stanowił przedmiot pogłębionej refleksji. Stanowisko w tej sprawie zajął również papież Franciszek w najnowszej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Głos w debacie na temat rodziny jest istotny szczególnie dzisiaj, kiedy to dotknięta zostaje ona dynamiką głębokich zmian na płaszczyźnie kulturowej i
more » ... ej. Dostrzegając trudną sytuację, w jakiej często znajdują się współczesne rodzin, papież Franciszek proponuję spojrzenie przepełnione miłością miłosierną, która jest siłą uzdrawiającą, kojącą rany oraz budującą. Na uwagę zasługuję również, fakt, że sam dokument podpisany został w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia. Zarysowana perspektywa jest głęboko przesiąknięta tajemnicą miłosierdzia, także w odniesieniu do rozumienia przez małżonków kwestii porządku moralnego oraz aplikacji określonych norm moralnych. Poniższy artykuł podejmuję próbę interpretacji najnowszej adhortacji papieża Franciszka z punktu widzenia wielopłaszczyznowych trudności, z jakim spotykają się współczesne rodziny i małżeństwa w zakresie norm i zasad moralności. Kluczem rozumienia papieskiego dokumentu staje się tajemnica Bożego miłosierdzia. Uzdrawiający dotyk miłości miłosiernej stanowi niezbędne remedium, które leczy i zabliźnia rany dzisiejszych małżeństw i rodzin.
doi:10.14746/tim.2018.23.1.10 fatcat:syf77bcsh5cproo26iwf5jz5rq