Számít-e a földrajzi elhelyezkedés? A nyugat-európai régiók fejlettségének térökonometriai vizsgálata

Miklós Váry
2017 Közgazdasági Szemle  
Közgazdasági szemle , lX iV. éVf., 2017. március (238-266. o.) Váry miKlós számít-e a földrajzi elhelyezkedés? a nyugat-európai régiók fejlettségének térökonometriai vizsgálata Szemben az empirikus fejlődés-gazdaságtan standard kutatásaival, amelyek a természetföldrajzi tényezők szerepét elemzik, a cikk azt vizsgálja, hogy kimutathatók-e a fejlett szomszédoktól érkező tovagyűrűző (spillover) hatások, amelyek serkenthetik a régiók fejlődését, és megmagyarázhatják a fejlettebb és a kevésbé
more » ... és a kevésbé fejlett nyugat-európai régiók térbeli klaszteresedését. A térökonometriai módszerekkel kapott eredmények a fejlődés-gazdaságtan intézményi és kulturális hipotézisét megerősítik, de a földrajzi hipotézist nem: kiszűrve az intézmények, a kultúra és a történelmi fejlettségi szint hatásait, nem marad szignifikáns térbeli függőség a nyugat-európai régiók egy főre jutó GDP-jében, tehát a földrajzi adottságok újfajta értelmezésével sem lehetett meggyőző bizonyítékot találni arra, hogy a földrajzi elhelyezkedés számítana a fejlettség szempontjából. A tanulmány végén a szerző felhívja a figyelmet az eredmények néhány korlátjára is, amelyek további kutatások előtt nyithatják meg az utat. * Journal of Economic Literature (JEL) kód: B52, C21, O11, O18, R11, Z19. mi határozza meg egy ország vagy egy régió fejlettségét? Nehéz lenne ennél fontosabb kutatási kérdést találni egy közgazdász számára. a fejlődés-gazdaságtan kutatói jellemzően négy lehetséges válasszal szoktak szolgálni a kérdésre, amelyeket Acemoglu- Robinson [2013] intézményi hipotézisnek, földrajzi adottságok hipotézisének, kulturális hipotézisnek és a tudatlanság hipotézisének nevez. Acemoglu-Robinson [2013] egyértelműen az intézményi hipotézis híve. az intézményrendszer "szabályok, megfelelési eljárások, morális és etikai viselkedési normák halmaza, amelyek korlátozzák az egyének viselkedését bizonyos elvek hasznosságának maximalizálása érdekében" (North [1981] 201-202. o.). Tehát közgazdasági értelemben * Köszönettel tartozom Varga Attilának, Mellár Tamásnak, Németh Kristófnak, Longauer Dórának és az anonim lektornak a tanulmány korábbi változataihoz fűzött értékes megjegyzéseikért. az esetlegesen fennmaradó hibákért a felelősség természetesen kizárólag a szerzőt terheli. Továbbá köszönöm a Pallas athéné domus scientiae alapítvány szakmai és anyagi támogatását. Váry Miklós Phd-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar regionális Politika és gazdaságtan doktori iskola (e-mail: varym@ktk.pte.hu). a kézirat első változata 2016. augusztus 16-án érkezett szerkesztőségünkbe. dOi: http://dx.
doi:10.18414/ksz.2017.3.238 fatcat:enfw4n5strgt5ebqrsf2ojyapq