THE «GLASS CEILING» PHENOMENON IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE

T.V. Medina, L.O. Zahoruiko
2020 Habitus  
Постановка проблеми. Нерівність за ознакою статі певною мірою притаманна всім суспільствам незалежно від рівня соціально-економічного розвитку, державного ладу або політичного устрою країни. Різні соціальні ролі, які покладає суспільство на жінок та чоловіків, визначають нерівні можливості самореалізації цих гендерних груп в окремих сферах життя: у доступі до владних структур, здобутті освіти, становищі на ринку праці та можливостях отримання доходу, володінні власністю та прийнятті рішень на
more » ... вні домогосподарства тощо. На освітньому рівні гендерний аспект проблеми наукових і педагогічних кадрів дедалі частіше виступає предметом спеціальних порівняльних досліджень як міжнародних організацій, так і окремих дослідників, адже доступ жінок до адміністративних посад у школах та закладах вищої освіти є одним із показників реальної рівності у сфері освіти і трудовій сфері взагалі. Середні позиції України в Глобальному звіті щодо гендерного розриву-2020 (59-е місце зі 153 країн) стали можливими завдяки високому рівню освіти населення, а також рівним
doi:10.32843/2663-5208.2020.14.7 fatcat:sxbcesqr45egtg2uboh3xdwszm