Short-term results of total hip replacement due to acetabular fractures

István Flóris
2013 Joint Diseases and Related Surgery  
Amaç: Bu çalışmada asetabulum kırıklarına bağlı gelişen posttravmatik osteoartrit veya femur başı nekrozunda uygulanan total kalça replasmanının kısa dönem sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Beş yıllık dönemde 25 erkek ve 14 kadın hastada asetabulum kırığına bağlı 39 artroplasti gerçekleştirildi. Hastaların ortalama yaşı, cerrahi sırasında 45 idi (dağılım, 25-73 yıl). Yirmi dokuz hastaya çimentolu komponent, 10 hastaya ise çimentosuz komponent yerleştirildi. Sekiz hastada farklı
more » ... erecelerde asetabuler deformiteleri nedeniyle kemik replasmanı gerekti. Altı hastada asetabuluma soket takıldı. Bulgular: Harris kalça skoru'na (HKS) göre değerlendirme yapıldı. Ortalama HKS skoru, artroplasti öncesinde ortalama 42; artroplasti sonrasında ise 81 idi. İki hasta enfeksiyon nedeniyle yeniden ameliyat edildi. Üç hastada protez yerinden çıktı, bir hastada derin ven trombozu gelişti ve bir hastada ameliyat sonrasında siyatik sinir lezyonu görüldü. Sonuç: Çalışma bulgularımız, komponent tipinin seçiminin asetabulum kırığına sekonder kemik deformitesine bağlı olduğunu göstermektedir. Dejeneratif kalça hastalıklarında uygulanan artroplastilere kıyasla, cerrahi girişimler teknik olarak daha güç olmakla birlikte, daha uzun zaman alır, ameliyat sonrası komplikasyon oranı daha yüksektir ve rehabilitasyon süresi daha uzundur. Anahtar sözcükler: Asetabulum kırığı; artroplasti; femur başı nekrozu; sekonder posttravmatik osteoartrit. Objectives: This study aims to evaluate short-term results of total hip replacement performed for post-traumatic osteoarthritis and/or femoral head necrosis caused by acetabular fractures. Patients and methods: We performed 39 arthroplasties due to acetabular fractures on 25 male and 14 female patients during the course of a five-year period. The mean age of the patients was 45 years (range 25 to 73 years) at the time of surgery. Cemented cup was implanted in 29 patients and uncemented cup in 10 patients. Bone replacement was indicated in eight patients for different degrees of acetabular deformities. Implantation of an acetabular socket was indicated in six patients. Results: The evaluation was based on the Harris hip score (HHS). The mean HHS score was 42 prior to arthroplasty and 81 after arthroplasty. Repeated surgery was required for infection in two patients. Dislocation of the prosthesis occurred in three patients, deep venous thrombosis in one patient and the lesion of the sciatic nerve in one patient after surgery. Conclusion: Our study results suggest that the selection of the cup type depends on the condition and bone deformity secondary to acetabular fracture. Surgical interventions are technically more difficult, and take longer with a high rate of the postoperative complications and prolonged rehabilitation period, compared to arthroplasties for degenerative hip diseases.
doi:10.5606/ehc.2013.16 pmid:23692191 fatcat:nsou32tm7rdplabg2nxtjra4p4