On the modeling of the controlled groundwater flow in a soil column
О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта

V.L. Polyakov
2016 Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Dopovidi: naukovyi zhurnal  
О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта (Представлено членом-корреспондентом НАН Украины А. Я. Олейником) Получены аналитические решения задач осушения и увлажнения колонки грунта с углубленным учетом влияния зоны аэрации на фильтрационный процесс. Рассчитаны фильтрационные характеристики для трех классов мелкодисперсных грунтов. Показано, что упрощенное описание межзонного водообмена может приводить к значительным погрешностям в фильтрационных расчетах регулируемого
more » ... регулируемого водного режима. Про моделювання водного режиму, що регулюється, в колонці грунту Одержано аналітичні розв'язки задач осушення і зволоження колонки грунту з поглибленим врахуванням впливу зони аерації на фільтраційний процес. Розраховано фільтраційні характеристики для трьох класів дрібнодисперсних грунтів. Показано, що спрощений опис міжзонного водообміну може призводити до значних похибок у фільтраційних розрахунках водного режиму, що регулюється. Ключові слова: грунт, фільтрація, вологоперенос, вологообмін, водовіддача, водонасичення, рівенний режим.
doi:10.15407/dopovidi2016.09.051 fatcat:r65r2xq3wvbt5b5uedqx3rhioe