Det digitale kommunikationssystem

Sofie Flensburg
2021 Samfundsøkonomen  
I løbet af de seneste 30 år har digitaliseringen medført en markant restrukturering af de teknologiske, økonomiske og politiske vilkår for kommunikation: internettet er blevet en fælles infrastruktur, der kan erstatte alle tidligere kommunikationsnetværk, globale virksomheder har udfordret nationale institutioners forretningsmodeller og markedspositioner, og eksisterende kommunikationspolitisk lovgivning og regulering har vist sig tiltagende utilstrækkelig. Denne artikel tegner et portræt af
more » ... ernettets evolutionære udvikling i Danmark fra 1992 til 2020 og diskuterer de væsentligste politiskøkonomiske implikationer ved overgangen til digital kommunikation.
doi:10.7146/samfundsokonomen.v2021i1.125547 fatcat:psx6mq4ahjeyfmwy5csf27dq5i