Hukuka giriş – temel kavramlar

İlhan Açıkgöz
2020 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  
hakkı ise ancak borçluya karşı ileri sürülebilecek nisbi nitelikte bir haktır. Konularına göre haklar, malvarlığı ve şahıs varlığı hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Ekonomik bir karşılığı olabilecek haklara malvarlığı hakları, kişiye sıkı sıkıya bağlı olup para ile ölçülebilir değeri olmayan haklara da şahıs varlığı hakları denir. Kişilik hakkı, hayat, beden bütünlüğü gibi haklar, şahıs varlığı haklarına örnek gösterilebilir. Kişilik hakları ancak kişinin kendisi tarafından kullanılabilir,
more » ... edilemez, ölüm ile mirasçılara intikal etmez. Bu nedenle, kişilik hakkı gibi ancak kişinin kendisi tarafından kullanılabilecek haklara "kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar" denir. Buna karşın, malvarlığı hakları devredilebilir, mirasçıya intikal edebilir. Yani malvarlığı haklarının hak sahibince bizzat kullanılması zorunlu değildir.
doi:10.14292/totbid.dergisi.2020.02 fatcat:bfwuuvanavddnjdjgmbg4svhci