ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ DON KİŞOT'TA ÇEVİRMEN-YAZARIN BİR PORTRESİ

Tahsin Çulhaoğlu, Yrd Doç, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
unpublished
Öz Bu makalenin amacı, Cervantes'in şaheseri Don Kişot'un yazarlık, özgünlük, çeviri ve metinsellik kavramlarını nasıl sorunsallaştırdığını ortaya koymaktır. Bütün metin üretiminin yazı ve çevirinin melez düzleminde gerçekleştiğini ileri süren yapısökücü bir perspektif kullanan bu makale, Don Kişot'un yazarla çevirmen arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir roman olduğunu göz önüne sermektedir. Bu bağlamda, romanda resmedilen kurgulanmış metin üreticisi eş zamanlı olarak hem yazan hem çeviren
more » ... yazan hem çeviren melez bir figürdür. Yeni türetme translauthor (çevirmen-yazar) sözcüğü, bu melez metin üreticisini ifade etmek için uygun bir terimdir. Makale, Don Kişot'un çevirmen-yazarın görünür bir portresini okura sunan bir roman olduğunu ortaya koymaktadır. Romanda tek bir anlatıcı ses vardır ve bu ses Don Kişot'un babası, üvey babası, ilk yazarı, ikinci yazarı, yeniden anlatıcısı, yeniden yazarı ve çevirmeni olan çevirmen-yazara aittir. Abstract This paper aims to explore how Cervantes' masterpiece Don Quixote problematizes the notions of authorship, originality, translation, and textuality. Using a deconstructionist perspective, which propounds that all text production occurs on the hybrid ground of writing and translation, this paper demonstrates that Don Quixote is a novel that blurs the borders between an author and a translator. In this respect, the fictional text producer portrayed in the novel is a hybrid figure involved in both writing and translating simultaneously. The neologism translauthor, which is a combination of "translator" and "author," seems to be an apt term to describe this hybrid text producer. The paper indicates that Don Quixote is a novel that provides us with a visible portrait of the translauthor. There is just one narrative voice in the novel, and this voice belongs to the translauthor, who is the father, stepfather, first author, second author, reteller, rewriter, and translator of Don Quixote at the same time.
fatcat:fuvwqdl45vc5zigm7jorxbjf3u