THE MAIN STAGES OF THE LIFE WAY AND THE CREATIVITY OF PROFESSOR GOLOVKINSKY NIKOLAI ALEKSEEVICH (on the 185-th anniversary of his birth)

С. Г. Половка, С. М. Довбиш, М. М. Світельський, О. А. Половка
2020 Odesa National University Herald Geography and Geology  
доктор геологічних наук, професор С. М. Довбиш 2 , науковий співробітник М. М. Світельський 1 , кандидат біологічних наук, доцент О. А. Половка 1 , старший викладач 1 Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук вул. Старий бульвар 7, м. Житомир, 10002, Україна sergi_polovka@ukr.net 2 Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ відділ сучасного морського седиментогенезу вул. О. Гончара 55-б м. Київ, 01054, Україна
more » ... 01054, Україна dovbysh@ukr.net ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ГОЛОВКІНСЬКОГО МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА (до 185-річчя з дня народження) Матеріал статті вміщує біографічні відомості з військової, науково-дослідної та педагогічної і громадсько-організаційної діяльності видатного геолога та гідрогеолога, доктора геології і мінералогії М. О. Головкінського. Значне місце приділено його роботі в Казанському і Новоросійському університетах. Показано геологічні напрацювання Миколи Олексійовича на територіях Камсько-Волгського басейну та Криму, також висвітлено його гідрогеологічні здобутки в Херсонському повіті і Таврійській губернії. Ключові слова: геологія, гідрогеологія, М. О. Головкінський, Новоросійський університет, Камсько-Волгський басейн, Крим. ВСТУП Микола Олексійович Головкінський добре відомий на теренах Російської імперії (потім СРСР і України) дослідник, якому заслужену славу принесли його наукові напрацювання в галузі геології та гідрогеології. Наукова діяльність М. О. Головкінського неодноразово висвітлювалась у ЗМІ та різних наукових виданнях [4-6 та ін.]. В цій статті ставимо завдання: здійснити історичний зріз життєвого шляху Миколи Головкінського та показати його внесок у розвиток геологічної науки на теренах Російської імперії. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Матеріал для цієї публікації був зібраний у науковій бібліотеці ІГН НАН України, яка стала основним джерелом інформації.
doi:10.18524/2303-9914.2020.1(36).205189 fatcat:tiyh7mkhejbdffvryzwwxum64i