Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce

Nina Drejerska
2010 Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing  
Wobec nieefektywności dotychczasowej europejskiej polityki spójności prowadzone są dyskusje na temat zmian jej paradygmatu. Podejście wyrównawcze proponuje zastąpić się polityką rozwoju regionalnego opartą na wspieraniu zarówno konkurencyjności jak i spójności. Ważnymi elementami implementacyjnymi każdego modelu polityki rozwoju regionalnego są dochody i wydatki publiczne, przy czym zmiany w tym zakresie mogą znacznie przyczynić się do podniesienia efektywności prowadzonej polityki. Analiza
more » ... strzenna dotychczas realizowanych dochodów publicznych, jak również algorytmów podziału dochodów i wydatków publicznych wskazuje na potrzebę weryfikacji istniejących mechanizmów pod kątem przydatności dla prowadzenia polityki rozwoju regionalnego.
doaj:666cefc05f4f47f2b9050988debf3765 fatcat:ik7rgbgi2vagjg4sp6xhvjkzrm