Development of a technology for interactive design of garments using add-ons of a virtual mannequin

Alla Slavinska, Oksana Zakharkevich, Svetlana Kuleshova, Oksana Syrotenko
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Досліджена проблема розробки технології інтерактивного конструювання одягу інженерними методами, що дозволяє застосувати пасивний режим автоматизованого проектування конструкторської документації. Теоретичною передумовою модульних підходів до формалізації проектування конструкцій одягу є сформульовані принципи координації дій в алгоритмах перетворення множин об'єкта дослідження. Технологія побудови геометричної моделі об'єкта представлена трьома видами інформаційних моделей: цифрова, сітчаста,
more » ... оверхнева. В результаті аналітичних та експериментальних досліджень обґрунтовано алгоритм проектних ситуацій здійснення перетворень поверхні вихідного об'єкту, яким виступає електрон ний манекен, в конструкцію виробу. Теоретично обґрунтовано вихідну базу даних для побудови та модифікації каркасних 3D-моделей манекенів, з метою забезпечення достовірності їх візуалізації. Досліджено механізм інтерактивного модифікування оболонок поверхні одягу в циклі його силуетної деформації та побудови плоских розгорток одягу адаптованих до векторів модифікування ділянок поверхні манекена, для отримання конструкцій виробів ідентичних оригіналу морфологічної структури тіла споживача. Запропоновано 4 сценарії проектних ситуацій відтворення та трансформації 3D-моделі силуетної поверхні манекена та виробу за оптимальним маршрутом, для підвищення швидкості та якості процесів комп'ютерного конструювання деталей одягу на фігури типової та нетипової тілобудови. Апарат побудови зображень цифрової моделі тривимірного об'єкта враховує топологію геометричної структури форми та морфологічне поле синергетичних зв'язків елементів в процесах переходу від 3D до 2D проектування. Сценарій адаптації силуетних 3D зображень виробу до модифікованих 2D конструкторських документів на засадах верифікації бази даних. Оцінку ефективності технології конструювання швейних виробів виконано за кількістю ітерацій проектних операцій в проектних процедурах з перевіркою рівня якості Ключові слова: математична модель, 3D манекен, 2D розгортка одягу, деформація поверхні, силуетна трансформація, моделюючий ефект, універсальна конструкція UDC 687.016:658.512
doi:10.15587/1729-4061.2018.148984 fatcat:i3anmyhlejbcrnwa2d6xoy3pg4