Problematica sărăciei în România în perioada 1990−2020

Adina Mihăilescu
2021 Calitatea vieții  
The entire world, including the countries of the European Union, has been facing economic and financial difficulties for several years, which has somewhat affected the countries where people's lives are compared with the concept under our debate, that of welfare. The scientific approach of this study is to compare the most important and used types of salary income in the purchase of various food, non-food and service products on the market. The paper highlights the importance of the consumption
more » ... model for the realistic measure of the phenomenon of poverty in a country or in a certain period of time, and of course, the measures/policies that can be taken/applied to reduce poverty, support vulnerable groups, and estimate the required costs, the satisfaction of urgent needs. Keywords: poverty; methods of measuring poverty; poverty threshold; incomes; consumption. ●●●●● Întreaga lume, inclusiv ţările Uniunii Europene, se confruntă de câţiva ani cu dificultăţi economice şi financiare, ceea ce a afectat întrucâtva şi ţările unde viaţa oamenilor se raportează la conceptul supus dezbaterii noastre, acela de bunăstare. Demersul științific al acestui studiu este de a compara cele mai importante şi utilizate tipuri de venituri salariale cu achiziţionarea diverselor produse alimentare, nealimentare şi de servicii de pe piață. Lucrarea pune în valoare importanţa modelului de consum pentru dimensionarea realistă a fenomenului sărăciei într-o ţară sau într-o anumită perioadă de timp şi desigur, măsurile ce se pot lua în vederea diminuării căderii în sărăcie, sprijinirea grupurilor de populaţie vulnerabilă şi estimarea costurilor cerute de satisfacerea unor nevoi stringente. Cuvinte-cheie: sărăcie; metode de măsurare a sărăciei; prag de sărăcie; venituri; consum.
doi:10.46841/rcv.2021.03.06 fatcat:bex2o2h7pfdghjmqrmckurfgyy