Αποτυπώματα της παράδοσης στο Νεοελληνικό Θέατρο από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους: μια πρώτη χαρτογράφηση

Κωνσταντίνα Ριτσάτου
2015
Η εργασία παρουσιάζει τους πρώτους καρπούς από το ερευνητικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Δράσης Γ΄, Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών, (κωδ. Έργου: 91453, Ιούλιος 2014 – Οκτώβριος 2015). Η έρευνα προσανατολίστηκε σε βασικές επιδιώξεις: Καταρχάς να εστιάσει στο θέμα και να αναδείξει το ενδιαφέρον του. Να χαρτογραφήσει το τοπίο, να αναζητήσει και να ανασυστήσει τους κεντρικούς αγωγούς, να
more » ... ρικούς αγωγούς, να επιτρέψει στις φωνές εκείνου του καιρού να ακουστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία και με την ένταση που αναλογεί σ' εκείνους τους χρόνους, να αναζητήσει τα καίριας σημασίας επιχειρήματα για την ερμηνεία, μερικών τουλάχιστον, φαινομένων. Στόχος να δημιουργηθεί το έρεισμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν, ακόμα και στον ανυποψίαστο αναγνώστη, κίνητρα για παραπέρα αναζητήσεις, που ακουμπούν και μερικές φορές απαντούν στο δικό μας παρόν, να ξεδιπλωθούν θεωρητικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες, που αναγνωρίζουν και μετασχηματίζουν τους καρπούς από τη μελέτη της ιστορίας. Βλ. http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/. [ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ενδέχεται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών διευθύνσεων που εκτείνονται σε περισσότερες από μία αράδες, ο σύνδεσμος να μη δουλεύει. Στις περιπτώσεις αυτές, καλό είναι να κάνετε αντιγραφή του συνδέσμου, και επικόλληση στη θυρίδα διευθύνσεων του πλοηγού σας, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στη σχετική σελίδα].
doi:10.26262/skene.v0i7.4928 fatcat:fep363mjwnhv7i2its2lj3uahm