Ortopedi ve travmatoloji eğitimindeki bilimsel çalışmalar

Cem Albay, Ahmet Güray Batmaz
2014 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  
Günümüzde hayat standartlarının değişmesi, yaşam kalitesi kavramındaki değişiklikler, ortalama ömrün uzaması, hastaların ve doktorların tıbbi ve cerrahi tedaviden beklentilerinin artması, rekabetçi ortam, teknolojik yenilikler, bu yeniliklerin bilgiye ulaşmada yarattığı kolaylıklar; doktor ve cerrahları var olan tedavi rejimlerinde değişiklikler yaratmaya itmiş, tüm pozitif bilimlerde olduğu gibi ortopedi ve travmatolojide de yeni buluşlara, bunlar da ortopedi uygulamalarında değişikliklere
more » ... n olmuştur. Bütün bu buluşlar ve yenilikler bilimsel araştırmalar sonucunda olmuştur. Bilimsel araştırma klinik açıdan bilimi yönlendirecek bir soru belirlemekle başlar; bu soru eşliğinde çalışma popülasyonu belirlenir; çalışma sonucunu etkileyecek değerler ortaya konur. Bu araştırmalar, yöntemine, sürecine, gözlemlediği popülasyonun sayı ve niteliksel özelliklerine göre tasarlanıp sınıflandırılabilir. Klinik araştırmalar gözlemsel ve deneysel olarak ikiye ayrılırlar. Olgu sunumları, olgu serileri, kohort çalışmaları, vaka(olgu)-kontrol çalışmaları, metaanalizler, kesitsel araştırmalar, deneysel çalışmalar bunlara örnek olarak verilebilir. Cerrahi eğitim gibi araştırma eğitimi de zahmetli ve yorucudur. Araştırmacılar en az 1-2 yıllık bir araştırma eğitimi alırlar. Bu sürecin zahmetli ve uzun oluşu, yapılan kaliteli araştırma sayısına da etki etmektedir. Buna rağmen, bilimsel araştırmalar yeni bilgi ve buluşları ortaya çıkararak, bilim dalını geliştirip var olan tetkik ve tedavi yöntemlerini geliştiren ve değiştiren en önemli unsurdur. Ortopedi ve travmatoloji bilim dalının klinik uygulamaları bu sayede sürekli gelişmekte ve değişmekte olup, bu durum pratikte kendini olumlu yönde göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmaların iyi bilinmesi, doğru şekilde yapılması, yorumlanması ve uygulamaya sokulması önemlidir. The change in living standards, changes in the concept of quality of life, the lengthening of the average life, increase of expectations of patients and doctors from medical and surgical treatment, competitive environment, technological innovations making easier the access to information; all these have pushed the physicians and surgeons to adopt change in the treatment regimens. As in all the positive sciences; the new inventions occur in orthopedics and traumatology, which lead to changes in the orthopedic practice. All these inventions and innovations have been achieved as the result of scientific researches. Scientific research starts with a set of questions which can guide clinical sciences. The working population is determined in the presence of these questions, and the findings which can affect the study are detected. These studies can be designed and classified according to the method, the process, the number, and the qualitative characteristics of the population. Clinical studies are classified as observational and experimental studies. Case reports, case series, cohort studies, case-control studies, meta-analyses, cross-sectional studies, experimental studies are some examples. Research education, such as surgical training, is also demanding and tiring. The researchers are trained for a minimum of 1-2 years. This laborious and lengthy process has an impact on the number of qualified researches. In spite of this, scientific research is the most important factor revealing new information and discoveries that improve and develop the tests and treatment regimens. So, clinical applications of orthopedics and traumatology is constantly changing and developing in practice, and this situation presents itself in a positive direction. Therefore, it is important that the scientific studies are handled with good knowledge, properly managed, interpreted, and applied correctly.
doi:10.14292/totbid.dergisi.2014.61 fatcat:nj3xmnwj4vev7na2gsnzu2wgxy