Summary inefficency of bankruptcy procedures in Serbian economy: Case study of PKB -Voćarske plantaže-Boleč companys
Neefikasnost stečajnih postupaka - studija slučaja preduzeća PKB-Voćarske plantaže-Boleč

Lazo Kukobat, Dragana Đergović, Aleksandar Jovičić, Sreten Tešanović
2019 Tehnika  
akademskih studija, Beograd ALEKSANDAR I. JOVIČIĆ, Visoka brodarska škola akademskih studija, Beograd SRETEN S. TEŠANOVIĆ, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Prometej, Banja Luka, Bosna i Hercegovina Stečajni postupci su predviđeni za preduzeća koja ulaze u dublju krizu poslovanja, što znači da nisu u stanju da redovno servisiraju svoje kratkoročne i dugoročne obaveze. Zbog toga, da poverioci ne bi ostali oštećeni uvodi se posebni postupak, odnosno, stečajni postupak. Stečajni postupak
more » ... se uvodi na predlog poverilaca ili dužnika i svakako mu je cilj konsolidacija poslovanja preduzeća u određenom vremenskom periodu gde bi ono bilo "zaštićeno" od naplate poverilaca. Naravno, taj vremenski period bi trebao biti što kraći, odnosno, u razumnom roku (npr. godinu ili dve). Najveći deo nekadašnjih poslovnih sistema, zbog lošeg i tržišno neprilagođenog poslovanja, prolazio je kroz stečajne postupke. Da li su oni trajali i vođeni u razumnom roku? Da li su preduzeća reorganizovana kroz restrukturiranje i modernizaciju? Što bi doprinelo reorganizaciji preduzeća i nastavku poslovanja, pokušaćemo da odgovorimo u ovom radu. Fokusiraćemo se na nekadašnjeg giganta iz oblasti voćarske proizvodnje a to je svakako preduzeće PKB-Voćarske plantaže-Boleč.
doi:10.5937/tehnika1903452k fatcat:hpklp6shgzgwbmwnduei45dkga