Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Değerlendirmesi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma

Semra AKSOYLU, Bahşende TAŞDEMİR
2020 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
doi:10.25287/ohuiibf.642675 fatcat:ohrp5yk74ne4ta5m2kcmmvnsmq