The 13th Professor Andrzej Nadolski International Arms and Armour Colloquium "Borderland on fire. War, weaponry and borderland in the Middle Ages and the early Modern Era", Łódź. 21-22 października 2016 r

Piotr Strzyż, Kalina Skóra
2017 Kwartalnik historii kultury materialnej  
Relacja z XIII Międzynarodowego Kolokwium Bronioznawczego im. Andrzeja Nadolskiego, które odbyło się w Łodzi, w 2016 r.
doaj:5986985109724a138f9fda9fe9a5263f fatcat:jofo5duraraivl3th6uphdjw6u