büntetőjogi elévülés határidejének megállapításáról

Dávid Hadházi
2021 Pro Futuro  
Tanulmányom témája a büntethetőséget megszüntető elévülés. Dolgozatomban először általánosságban szólok az elévülésről, a büntető törvénykönyvben elfoglalt helyéről, illetve jogelméleti igazolásáról. Ezt követően egy jogtörténeti kitekintést adok, bemutatva az első büntető törvénykönyvünkben foglalt elévülési rendszert. Ismertetem az elévülési idő hatályos szabályait, majd az elévülés érvényre jutásával összefüggésben a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezéseit, végezetül dolgozatom
more » ... ó részében de lege ferenda javaslattal vonom le annak következtetéseit.
doi:10.26521/profuturo/2021/1/9850 fatcat:o7sajlo6gvfcjhtzssvy5bizgm