Curcumin-Loaded Bio-Based Electrospun Polyurethane Scaffolds

Nesrin Horzum Polat, Nehir Arık Kınalı
2019 Cumhuriyet Science Journal  
Polymeric electrospun fibers present well-design scaffolds for wound healing applications. Here, the fabrication of biobased polyurethane (PU) blend fibers containing curcumin (Cur) was reported. Not only polymer concentration but also curcumin concentration affects the morphology, diameter, and contact angle values of the fibers. Morphological investigations revealed that the diameter and hydrophilicity of the PU fibers increased upon addition of curcumin. Effect of process parameters (applied
more » ... voltage, flow rate, and tipto-collector distance) on the average diameter and the hydrophilicity of the PU and PU/Cur fibers were examined. Optimum conditions to obtain uniform and bead-free PU/Cur fibers were determined as 12.5 kV, 1 mL/h, and 17 cm. This study demonstrates that the electrospinning process provides a simple way of obtaining bioactive agent loaded fibrous scaffolds, as well as contributing to a better understanding of the effect of process variables in the fabrication of PU/Cur blend fibers for wound healing applications. Özet. Polimerik elektroeğirme lifler, yara iyileşme uygulamaları için iyi tasarımlı iskeleler sunmaktadır. Burada, kurkumin (Cur) içeren biyobazlı poliüretan (PU) karışım liflerin üretimi rapor edilmektedir. Yalnızca polimer konsantrasyonu değil, aynı zamanda kurkumin konsantrasyonu, fiberlerin morfolojisi, çapı ve temas açısı değerlerini etkilemiştir. Morfolojik araştırmalar, PU liflerinin çapının ve hidrofilikliğinin kurkumin ilavesi üzerine arttığını ortaya koymuştur. Proses parametrelerinin (uygulanan voltaj, akış hızı ve uçtan toplayıcıya mesafe) PU ve PU/Cur liflerinin ortalama çap ve hidrofilikliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Homojen ve boncuksuz PU/Cur lif elde etmek için optimum koşullar 12.5 kV, 1 mL/s ve 17 cm olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, elektroeğirme işleminin, biyoaktif madde yüklü lifli iskeleleri elde etmenin basit bir yolunu sağlamasının yanı sıra, PU/Cur karışım liflerinin imalatında yara iyileşmesi uygulamaları için işlem değişkenlerinin etkisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.
doi:10.17776/csj.505746 fatcat:q577bomzwff55jixhd3xqkcfxm