Şahruh Dönemi Mâzenderân ve Gilan Seyyidleri (1400-1422)

Akif Rençber
2016 History Studies International Journal Of History  
Öz: Bu makalede Moğol hakimiyeti sonrasında yerel hanedanlar tarafından yönetilen Hazar Denizi'nin güneyindeki Mâzenderân bölgesinin Maraşî Seyyidleri'nden Timurlu hakimiyetine geçişi ve sonrasındaki dönem incelenerek özellikle Şahruh döneminde seyyidlerin iç çekişmeleri nedeniyle Şahruh'un Mâzenderân'ın iç işlerine sıklıkla müdahele ettiği tespit edilmektedir. Abstract: This article examines the transitional period of the Mazandaran region south of the Caspian Sea from the Marash Sayyids to
more » ... erlane rule and its aftermath in the Shahruh period. The article presents that because of internal strife among sayyids, Shahruh was able to intervene the domestic affairs of Mazandaran.
doi:10.9737/hist.2016220342 fatcat:ti5kn3hu4nc7zdjz5fdtr45iku