Παρατηρήσεις σε επιγραφές από την Δυτική Κρήτη

Χαράλαμπος Β. Κριτζάς, Museo Epigráfico de Atenas (Grecia)
2020 FORTUNATAE Revista Canaria de Filología Cultura y Humanidades Clásicas  
The article proposes new readings and interpretations for 4 Greek inscriptions from Western Crete. At the stele of Tyliphos (area of Phalasarna) with a treaty of alliance between Phalasarna and Polyrhenia (early 3rd c. BC., Martinez-Fernandez, 2012: 46, No 2), l. 23: instead of ΑΙΑΚΟΝ (Αἰακός, the hero Aeacus) it should be read ΑΡΑΚΟΝ (ἄρακος, the field-weed vicia villosa, the hairy vetch). At the inscription from Polyrhenia (2nd c. BC, o.c., p. 169-170, No 76), ll. 15-16: instead of Ἀνδροκλῆς
more » ... stead of Ἀνδροκλῆς | Ἥρᾳ (a dedication in the dative), it should be read the genitive Ἡρᾶ, of the father's name Ἡρᾶς. The inscriptions from Polyrhenia (o.c., p. 164,No 68 and 179, No 81), the ligatures ΦΟ and Φ, should be read as abbreviations of Ὅρo(ς).
doi:10.25145/j.fortunat.2020.32.20 fatcat:wpq4v3dj6zcwfd6x5f7wsbkrce