LEGAL REGULATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE: NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW

Oleksandr Leonidovych Zhyltsov, Mykola Mykhailovych Novikov
2021 Law Bulletin  
Жильцов Олександр Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Херсон, Україна) Новіков Микола Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Херсон, Україна) Світовою громадськістю насильство визнане однією з
more » ... поширених форм порушення прав людини. У статті досліджено правове регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Насильство в сім'ї відбувається у всіх групах суспільства, незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного та освітнього рівня. Розкриті причини і проаналізовані напрями формування та реалізації державної політики захисту постраждалих осіб від домашнього насильства. Вивчено нормативно-правові акти та позиції вчених із цього питання. Автори зазначають, що для створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі необхідно забезпечити координацію та взаємодію значної кількості суб'єктів у сфері протидії домашньому насильству. Подоланню правової неосвіченості громадян, незнання своїх прав, механізму дії закону повинні допомогти засоби масової інформації, висвітлюючи проблеми насильства в сім'ї та привернення уваги громадськості до них, пропагування ідей ненасильницького розв'язання конфліктів, що виникають у суспільстві.
doi:10.32850/lb2414-4207.2021.22.16 fatcat:boe6oyihozhnfiqkb5yyuxryzq