Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych [book]

Agata Rudnicka, Małgorzata Koszewska
2020 unpublished
doi:10.18778/8142-791-3 fatcat:tpzausstb5gbdnk2mwt37slqky