Badania biograficzne w naukach społecznych

Kaja Kaźmierska
2013 Przeglad Socjologii Jakosciowej  
Tematem wprowadzenia do bieżącego numeru "Przeglądu Socjologii Jakościowej" poświęconego badaniom biograficznym jest ogólny komentarz dotyczący stanu badań i analiz biograficznych w naukach społecznych i ich instytucjonalnego umocowania. We wstępie krótko scharakteryzowane i merytorycznie uzasadnione zostały również zawartość i układ tomu.
doi:10.18778/1733-8069.9.4.01 fatcat:4usqusyka5ahnokpuokvmtdile