Powojnie w literaturze dokumentu osobistego. Przyczynki do historii i socjologii życia literackiego w powojennej Polsce

Mariusz Zawodniak
2020 Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie  
owojnie w literaturze dokumentu osobistego Przyczynki do historii i socjologii życia literackiego w powojennej Polsce Na użytek prezentowanego szkicu (ale będzie to także perspektywa dalszych prac i badań) przyjmuję założenie, że nawet dla samego zrekonstruowania literackiego powojnia 1 , tego pierwszego parolecia -jego ogólnego obrazu, i ogólnej dynamiki przemian, niezbędne są osobiste zapiski uczestników tamtych wydarzeń, a więc ich liczne dzienniki, korespondencje, notatki, wspomnienia etc.,
more » ... , wspomnienia etc., etc. Dla zrekonstruowania ogólnego obrazu, cóż dopiero dla pełniejszego opisu i zrozumienia całego szeregu zjawisk czy wydarzeń! Ten wyjątkowy materiał traktuję bowiem nie tyle jako dodatek do literatury czy literackich biografii, nie tyle jako osobny dział piśmiennictwa czy w wielu przypadkach po prostu osobną literaturę 2 , traktuję natomiast -w jednym z użyć -jako zapiski i źródła informacji, a tym samym źródła weryfikujące występowanie i wymowę powstających, a następnie gromadzonych i opisywanych faktów literackich 3 . Faktów współtworzących, z jednej strony, oficjalną tużpowojenną scenę literacką, z drugiej -spisywane na różne sposoby jej kroniki czy historie. Ten materiał traktuję przy tym jako "literaturę przedmiotu", która podsuwa też tematy i sposoby opisu lat powojennych, w tym literackiego powojnia, jest wszak przykładem zarówno zapisków z życia dnia codziennego, jak i przykładem rozmaitych praktyk pisarskich. Znaczyłoby to -ni mniej, ni więcej -że piśmiennictwo dokumentu osobistego lat powojennych (niezależnie od momentów publikacji i licznych perypetii wydawniczych) nie tylko stawiam obok książek i prasy literackiej tamtego okresu, ale że zestawiam ze sobą w pewną całość i włączam do ogólnej produkcji, czy mówiąc inaczej -ogólnego pisarskiego dorobku powojnia. P
doi:10.12775/se.2019.0026 fatcat:ouk5mteukfg6zo2cybop2233uu