ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

O. M. Khvisyuk, V. G. Marchenko, O. A. Tsodikova, M. P. Girya, I. A. Soboleva, I. O. Voronzhev, I. O. Voronzhev, Z. V. Yeloyeva, O. I. Sergienko, O. M. Kasyanova, V. V. Zherebkin
2018 Медична освіта  
Мета роботи – виокремлення психолого-педагогічної складової впровадження інноваційних технологій у післядипломну медичну освіту та узагальнення досвіду використання комп'ютерних технологій у навчанні лікарів на прикладі Навчально-тренінгового центру технологій 3D візуалізації ХМАПО.Основна частина. Розкрито контекст поняття "психологічна готовність до здійснення інновацій" з огляду на її статичний рівень, який трактується як "базовий інноваційний потенціал", та динамічний рівень – процес
more » ... вання" імовірності загальної ефективності впровадження інноваційних технологій. Представлено результати анкетування слухачів-лікарів щодо їх готовності використовувати інноваційні технології у професійній діяльності. Результати проведеного дослідження засвідчили неоднорідність психологічної неготовності лікарів щодо використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності, різну мотивацію респондентів до застосування інноваційних технологій у медичній практиці та освітньому процесі, що визначає перспективи реалізації у закладі післядипломної освіти заходів організаційного, навчального та виховного характеру.Висновки. Висновками з проведеного дослідження є твердження про психологічну неготовність лікарів до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, що позначається на ефективності впровадження більш вдосконалених моделей підвищення їх кваліфікації та медичної реформи. Робота науково-педагогічного колективу закладу післядипломної освіти має бути зосереджена на забезпеченні психологічного супроводу навчально-пізнавальної діяльності слухачів, їх адаптації до новітніх технологій, що використовуються у навчальному процесі, розвитку мотивації до модернізації практичної діяльності лікарів.
doi:10.11603/me.2414-5998.2018.2.8968 fatcat:gglo3j2xv5e4bfgetdravz5hve