Z działalności Komisji KC PZPR do spraw Wymiaru Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 1957 r. Przyczynek do badań nad wpływem PZPR na wymiar sprawiedliwości

Diana Maksimiuk
2015 Miscellanea Historico-Iuridica  
doi:10.15290/mhi.2015.14.02.03 fatcat:zhqpsrtstbfkxbteg2s7ne3omq