Geomorphological properties of the Krasno polje, Northern Velebit, Croatia

Uroš Stepišnik
2014 Dela  
The Krasno polje is located within the Northern Velebit Mountain in the Dinaric Alps, Croatia. It is completely filled with gravel and is inactive in a hydrological sense. We established that slopes above the polje were intensively modified by glacial action during the colder periods of the Pleistocene. Therefore, proglacial fans filled the karst depression, forming a piedmont polje. We assume that the polje was filled by proglacial material over at least two separate glacial events.
more » ... KE ZNAČILNOSTI KRASNEGA POLJA, SEVERNI VELEBIT, HRVAŠKA Izvleček Krasno polje se nahaja v severnem Velebitu v Dinarskem gorstvu na Hrvaškem. Kraško polje je popolnoma zapolnjeno s prodom in v hidrološkem pogledu neaktivno. Ugotovili smo, da so bila pobočja nad poljem v hladnejših obdobjih pleistocena izrazito preoblikovana z ledeniškim delovanjem. Tako so predledeniški vršaji zapolnili kraško kotanjo pod njimi in oblikovali piedmontski tip kraškega polja. Domnevamo, da je bilo kraško polje zapolnjeno s predledeniškim materialom vsaj v dveh različnih poledenitvenih fazah.
doi:10.4312/dela.41.5.101-115 fatcat:lcs5eauurbcbdd3ofeunavnuvy