Publikace ČSÚ o informační společnosti

Ing Mana, Mgr Skarlandtová
unpublished
Informační a komunikační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008, kód 9701-08 Publikace přináší výsledky v pořadí z již pátého šetření ČSÚ o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci. Mezi hlavní údaje obsažené v této publikaci patří informace o přístupu domácností a jednotlivců k vybraných informačním a komunikačním technologiím či o použití počítače a internetu jednotlivci. Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru ČR v roce 2008, kód 9702-08 Šesté
more » ... ydání této publikace přináší základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů podniky a jejich zaměstnanci. Mezi klíčové údaje patří informace o rozšíření elektronického obchodování v podnikatelském sektoru. Informační a komunikační technologie ve veřejné správě ČR v roce 2007, kód 9703-08 Páté vydání této publikace obsahuje informace o rozšíření a používání vybraných informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Informace o poskytování služeb na www stránkách veřejné správy, míře a způsobu využívání služeb eGovernmentu jednotlivci a podniky. Výše uvedené publikace jsou k dispozici nejen v tištěné podobě, ale i zdarma v elektronické formě na stránkách ČSÚ, sekce věda, výzkum a informační technologie:
fatcat:rzbe65hrubc2tgtphtc7u4ivpu