Semi-supervised Gaussian process latent variable model with pairwise constraints

Xiumei Wang, Xinbo Gao, Yuan Yuan, Dacheng Tao, Jie Li
2010 Neurocomputing  
doi:10.1016/j.neucom.2010.01.021 fatcat:p7aelt5rtjeqfdfddy7sygcase