Correction: Nano-Al2O3-based micro solid-phase filter membrane extraction for simultaneous determination of tartrazine and sunset yellow in food

Zhenzhen Zhang, Lingling Wang, Xueyan Liu, Danfeng Zhang, Lei Zhang, Qi Li
2015 RSC Advances  
Correction for 'Nano-Al2O3-based micro solid-phase filter membrane extraction for simultaneous determination of tartrazine and sunset yellow in food' by Zhenzhen Zhang et al., RSC Adv., 2015, 5, 86445–86452.
doi:10.1039/c5ra90095f fatcat:kf5pelufyrc3rhtk6wwpm5y2oi