Gravitational wave astronomy: in anticipation of first sources to be detected
Gravitatsionno-volnovaya astronomiya: v ozhidanii pervogo zaregistrirovannogo istochnika

Leonid P. Grishchuk, V.M. Lipunov, Konstantin A. Postnov, M.E. Prokhorov, B.S. Sathyaprakash
2001 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0171.200101a.0003 fatcat:5e7zdenmu5budl6mka2jqjgeuu