Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży

Instytut Informatyki, Automatyki
unpublished
215 66 02, fax. 086 215 66 01 Projekt "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" RAMOWY PROGRAM płatnych 3 miesięcznych staży u potencjalnych pracodawców realizowanych w ramach projektu "Zaprogramuj swoją
more » ... woją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży" nr POKL.04.01.02-00-047/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka I Cel i charakter stażu Staż ma na celu zapoznanie studenta z koncepcjami, sposobem realizacji oraz zastosowaniami układów sterowania automatycznego w praktyce przemysłowej. Zakres stażu obejmuje zaznajomienie studenta ze specyfiką, profilem przemysłowym oraz organizacją działalności przedsiębiorstw związanych z wykorzystaniem, projektowaniem, eksploatacją i produkcją systemów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Zakres ten obejmuje m. in. komputerowe projektowanie układów sterowania i regulacji automatycznej, programowanie sterowników PLC, mikrokontrolerów robotów przemysłowych i obrabiarek CNC, implementację i integrację rozproszonych systemów automatyki, wykorzystanie metod i narzędzi do diagnostyki, akwizycji danych monitorowania, wizualizacji przebiegu procesu przemysłowego oraz utrzymania ruchu zakładów w tym automatycznych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych i przetwórczych. II RAMOWY PROGRAM STAŻU Zadania poznawcze: 1. Zapoznanie się ze specyfiką i profilem działalności przedsiębiorstwa. 2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem jednostek utrzymania ruchu, działów automatyki, działów projektowych itp. 3. Zapoznanie się z wymaganiami BHP obowiązującymi na terenie wspomnianych jednostek przedsiębiorstwa (odbycie szkolenia BHP). 4. Zapoznanie się z procesami sterowania automatycznego i technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Zadania praktyczne: 1. Współudział, pomoc lub asystowanie w zadaniach: a) utrzymania ruchu, b) diagnostyki, c) przygotowywania i archiwizowania dokumentacji technicznej procesu. 2. Programowanie sterowników PLC, mikrokontrolerów, robotów przemysłowych. 3. Projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem narzędzi CAD, CAM. .......................................... ....................................... (data, podpis pracodawcy) (data, podpis Uczelnia)
fatcat:jfokjdxypncell6nx7zb42cy2u