NÁMOŘNÍ MANAGEMENT V PŘÍSTAVECH - UZLOVÝCH BODECH KONTEJNEROVÝCH PŘEPRAV

Petr Kolář
2012 Perner's Contacts  
Článek se zaměřuje na komparaci managementu a řízení ve vybraných námořních přístavech ve třech regionech, a to Austrálii, Evropské unii a Kanadě. Ve středu pozornosti výzkumu je pak kladen důraz na postoje zástupců přístavních správ a soukromých subjektů, jež řídí námořní přístavy po ukončeném privatizačním procesu. Cílem výzkumu je na vybraných příkladech názorně ukázat regionální rozdíly existující v oblasti přístavního managementu a politiky. Studie srovnává míru zapojení soukromého sektoru
more » ... do přístavního managementu a relativní míru vnímání důležitosti cílů rozvojových strategií přístavů ze strany managementu. Z důvodu vysokého stupně koncentrace kontejnerové přepravy do relativně malého počtu námořních kontejnerových přístavů je komparativní případová studie zvolená konceptem výzkumu.
doaj:47c8e772b3424559b515101ceba94a56 fatcat:3d7q4qxcajcfjiajnb32qgsjba