OPTIMIZACIJA RADA WPF APLIKACIJA UPOTREBOM VIRTUALIZACIJE

Jovan Topolić
2020 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U ovom radu predstavljene su metode koje je moguće primeniti u WPF aplikacijama radi poboljšanja njihovih performansi. Akcenat rada je stavljen na optimizacione metode virtualizacije, koje poboljšavaju performanse prilikom rada sa velikim setovima podataka. Postoje dve vrste virtualizacije: UI virtualizacija i virtualizacija podataka. Prikazan je način postizanja najboljih performansi aplikacije primenom ovih optimizacionih metoda.
doi:10.24867/08be30topolic fatcat:lgwjlxyr3vbb5hmgdainblzakq