RESULTATIVES AND DIATESIS (ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN LANGUAGE)

Ю. О. Голоцукова
2018 Opera in linguistica ukrainiana  
Ю. О. Голоцукова, канд. філол. наук, Маріупольський державний університет, доцент кафедри слов'янської філології та перекладу РЕЗУЛЬТАТИВ І ДІАТЕЗА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) Статтю присвячено дослідженню сутності діатезних опозицій при зсуві логічних акцентів зі сфери морфології слова у сферу семантики та синтаксису дієслівного речення, виокремленню й описуоб'єктного, суб'єктного, дводіатезного та посесивного діатезних типів результативних конструкцій в українській мові. Ключові слова:
more » ... ив, діатеза, діатезний тип, пасив, результатив. Постановка наукової проблеми та її актуальність. Аспектологія, що динамічно розвивається в славістиці, на жаль, майже позбавлена описів українського матеріалу. Наприклад, у колективній монографії Типологія результативних конструкцій (результатив, статив, пасив, перфект) [7] серед обстежених мов (
doi:10.18524/2414-0627.2018.25.141319 fatcat:5jmymaew4vfnhocynlzybxmtoy