Recenzja: The Western and the Indian "Raison D'être"

Joanna Perzyna
2017 Studia Filmoznawcze  
THE WESTERN AND THE INDIAN RAISON D'ÊTREThe article is a review of Western i Indianie. Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku Western and the Indians: Cinematic Images of Native Americans from the Beginning to the 1970s by Sławomir Bobowski 2015. Taking his clues from Tzvetan Todorow, Bobowski traces the major stages in the evolution of Hollywood's de­pictions of Native Americans: from the savage, to the noble savage, to the good
more » ... e, to the good Indian and aman who lives in harmony with nature.WESTERN I INDIAÑSKIE RAISON D'ÊTREArtykuł jest recenzją książki Western i Indianie. Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku autorstwa Sławomira Bobowskiego 2015. Wziąwszy główne koncepty od Tzvetana Todorova, Bobowski analizuje prymarne fazy ewolucji hol­lywoodzkich obrazów rdzennych Amerykanów: od dzikusa do szlachetnego Indianina i człowieka ży­jącego w harmonii z naturą. Przeł. Kordian Bobowski
doi:10.19195/0860-116x.38.12 fatcat:h7oyt3zny5cqtm54gbccbpiwdu