Clinical feature of acute viral hepatitis in old age group
老年者急性肝炎の経過と予後

Takeo KOIZUMI, Natsuki MITSUTANI, Tomoyuki MUKUTA, Shunsaku FUJITA, Hiroshi ISHIZU, Hiroaki YOSHIOKA
1980 Kanzo  
doi:10.2957/kanzo.21.540 fatcat:va3srrbrufeqjfjjtl7qhyr5j4