The reliability of RANSAC method when estimating geometric object parameters
Zanesljivost metode RANSAC pri oceni parametrov geometrijskih oblik

Tilen Urbančič, Anja Vrečko, Klemen Kregar
2016 Geodetski vestnik  
IZVLEČEK Tilen Urbančič, Anja Vrečko, Klemen Kregar | ZANESLJIVOST METODE RANSAC PRI OCENI PARAMETROV GEOMETRIJSKIH OBLIK | THE RELIABILITY OF RANSAC METHOD WHEN ESTIMATING THE PARAMETERS OF GEOMETRIC OBJECT | 69-97 | | 70 | | 70 | | 70 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN | 71 | | 71 | | 71 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN Tilen Urbančič, Anja Vrečko, Klemen Kregar | ZANESLJIVOST METODE RANSAC PRI OCENI
more » ... DE RANSAC PRI OCENI PARAMETROV GEOMETRIJSKIH OBLIK | THE RELIABILITY OF RANSAC METHOD WHEN ESTIMATING THE PARAMETERS OF GEOMETRIC OBJECT | 69-97 | | 73 | | 73 | | 73 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN | 74 | | 74 | | 74 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK Tilen Urbančič, Anja Vrečko, Klemen Kregar | ZANESLJIVOST METODE RANSAC PRI OCENI PARAMETROV GEOMETRIJSKIH OBLIK | THE RELIABILITY OF RANSAC METHOD WHEN ESTIMATING THE PARAMETERS OF GEOMETRIC OBJECT | 69-97 | | 83 | | 83 | | 83 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN | 87 | | 87 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN enačbe (3) eliminiramo tako, da koordinatam vseh treh točk odštejemo njihovo povprečje. S tem izhodišče koordinatnega sistema postavimo na ravnino. Ker s premikom nismo vplivali na naklon ravnine, bodo parametri a, b in c, ki določajo smer normale na ravnino, ostali nespremenjeni. Koordinate, reducirane na težišče, zapišemo kot vrstice v matriko M 33 . Parametri a, b in c so komponente lastnega vektorja, ki pripada najmanjši lastni vrednosti matrike M. Parameter d določimo tako, da v enačbo (3) vstavimo parametre a, b in c ter koordinate ene od treh izbranih točk. Pravokotne oddaljenosti vseh točk v oblaku točk S od določene ravnine izračunamo kot dolžino pravokotnih projekcij krajevnih vektorjev točk na normalo ravnine: kjer so x c , y c in z c koordinate težišča oblaka točk. Pri metodi RANSAC za ravnino kot inlierje obravnavamo točke, za katere velja | i |  t (glej poglavje 2.1). Krogla | 97 | | 97 | | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN asist. Tilen Urbančič, univ. dipl. inž. geod.
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.69-97 fatcat:q3664engkrflpgeb3c7yrfnouy